GDPR

I maj 2018 infördes en ny reglering för dataskydd – den allmänna dataskyddsförordningen. 


Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär förändring av metoder, processer och förhållningssätt i syfte att skydda våra personuppgifter. 


 Vad är det ni gör idag med personuppgifter? Varför och hur gör ni det? 


Vi hjälper er att göra en inventering och nulägesanalys för det fortsatta arbetet med dataskyddet.


 

 

Vill du veta mer? Kontakta

John Heffsten

john.heffsten@lankonsult.se