Vill du överlåta din hemsida till ett annat företag?


Både företagen måste fylla i blanketten med underskrift, skicka den sedan till oss. När vi har mottagit din blankett kommer du att få ett bekräftselsemail på detta. 


Blankett för överlåtelse av hemsideavtal.pdf


Skicka blanketten till:

LAN Konsult AB

Webbavdelningen

Box 852

891 18 Örnsköldsvik


E-post: info@lankonsult.se


Eller besök oss på:Strandgatan 21 (Arken Tjänstecentrum)

Tfn. 0660-985 55